Unesco

Unesco on yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö. Se on yksi YK:n itsenäisistä erityisjärjestöistä, jonka tehtävänä on edistää rauhaa ja kansojen välistä yhteistyötä kasvatuksen, tieteen ja kulttuurin avulla. Unesco on perustettu vuonna 1945 ja nykyään siihen kuuluu 195 jäsenmaata. Järjestönpääjohtajana on vuodesta 2017 asti toiminut ranskalainen Audrey Azoulay, jota ennen pääjohtajana toimi bulgarialainen Irina Bokova. Päämaja Unescolla sijaitsee taas Pariisissa.

Unesco

Unescon tunnuslauseena toimii ”Rauhanrakentaminen miesten ja naisten mielissä”, joka juontaa juurensa toisen maailmansodan jälkeisestä perussäännöstä ”koska sodat syntyvät ihmismielissä, myös rauhan puolustus on rakennettava ihmismieliin”. Niinkuin sääntö kertookin, niin Unescon päätehtävänä on auttaa rakentamaan rauhaa, ehkäisemään köyhyyttä, edistää kestävää kehitystä ja kasvattaa kansojen välistä yhteistyötä. Unescolla on viisitoimialaa, jotka ovat koulutus, luonnontieteen, yhteiskunta- ja humanistiset tieteet, kulttuuri, viestintä ja informaatio. Se laatii suosituksia, kansainvälisiä julistuksia ja sopimuksia järjestämällä hallitustenvälisiä asiantuntijakokouksia ja korkean tason poliittisia seminaareja. Järjestöllä on myös paljon erilaisia kehitysyhteistyö- ja tutkimusohjelmia. Unescon toimita toisin sanoen koostuu erilaisista ohjelmista, niiden suunnitteluista ja kehittämisestä. Järjestä myös laatii kansainväliset sopimukset ja suositukset. Työntekijöinä heillä on niin sanottuja hyvän tahdon lähettiläitä, jotka valistavat ihmisiä Unescon toiminnasta ja tavoitteista. Pääprojektina heillä on projekti nimeltä “koulutus kaikille”. Tämä projekti sai alkunsa Thaimaassa pidetystä maailmankonferenssista, jossa projektin tavoitteeksi laitettiin koulutuksen saaminen jokaiselle lapselle ja lukutaidottomuuden vähentämine vuoteen 2000 mennessä. Tämän jälkeen uusi kokous pidettiin Senegalissa ja projektille vaadittiin uudet tavoitteet, jotka ovat kaikille pääsy peruskoulutukseen, sukupuolten välinen tasa-arvo, varhaiskasvatuksen laajentaminen ja parantaminen, koulutus- ja elämäntaito-ohjelmien järjestäminen, aikuisten lukutaidon lisääminen ja koulutuksen laadun lisääminen.

Unesco Suomessa

Yksi Unescon tärkeistä tehtävistä on myös maailmanperintökohteiden ylläpito. Tämän järjestö aloitti vuonna 1972 ja listalle on tullut yli tuhansia eri kohteita ympäri maailmaa. Tämä on yleissopimus, jolla pyritään suojelemaan maailman kulttuuri- ja luonnonperintökohteita. Sopimuksen lähtökohtana on ollut huoli maailman uhanalaisten kulttuuri- luonnonperintökohteiden säilyminen tuleville sukupolville. Tavoitteena on säilyttää erityisiä kohteita eri maissa ja lisätä niiden arvostusta maailmassa.

Unesco Suomessa

Tähän listaan pääseminen edellyttää kuitenkin paljon ja usein prosessi kestää monia vuosia. Se edellyttää kohteen olevan inhimillisen luovuuden mestariteos tai poikkeuksellinen merkittävä todiste olemassa olevasta tai hävinneestä kulttuurista. Kohde voi myös olla paikka, joka kertoo merkittävästi maapallon historiasta tai joki käynnissä oleva ekologinen tai biologinen muutos. Usein perintökohteet ovat poikkeuksellisen kauniita maisemia, uhanalaisen eläimen elinpaikka tai erityinen arkkitehtuuri. Maailman perintökohteita on tällä hetkellä 1052, joista 814 on kulttuurillisia, 203 luonnonkohteita, ja 35 molempiin kuuluvaa. Suomessa maailmanperintö kohteita ovat: Merenkurkku, joka edustaa poikkeuksellista geologista arvoa. Täällä on nähtävissä jääkauden jälkeinen maakohoaminen, jonka ansiosta siellä on nähtävissä useita jääkauden aikaisia muodostelmia. Perintökohde sijaitsee merenkurkussa, Vaasan saaristossa. Pitäjäveden vanha kirkko on luterilainen maalaiskirkko, joka poikkeuksellinen esimerkki puukirkkorakentamisen perinteestä. Kirkko sijaitsee nimensä mukaisesti pitäjävedellä. Sammallahdenmäen pronssikautinen röykkiöalue, joka edustaa vanhoja hautaustapoja yhteiskunnassa kolmentuhannen vuoden takaa. Kohde sijaitsee Lapin Raumassa. Struven ketju, joka oli ensimmäinen tarkka pitkän pituuspiirin mittaus ja se on myös poikkeuksellinen esimerkki teknisestä rakennelmaryhmästä. Nämä kaksi ketjua sijaitsevat Tornikalliossa ja Aavasaksassa. Suomenlinna taas on malliesimerkki 1600- ja 1700-lukujen linnoitusperinteestä Helsingin saaristossa. Vanha Rauma on yksi parhaiten säilyneitä esimerkkejä pohjoiseurooppalaisesta arkkitehtuurista ja kaupunkielämästä. Se on myös malliesimerkki pohjoismaisesta puukaupungista Raumalla. Verlan puuhimo ja pahvitehdas, tämä on säilynyt poikkeuksellisen hyvänä esimerkkinä pienimuotoisesta paperiteollisuudesta, joka kukoisti 1800-luvulla. Perintökohde sijaitsee Kouvolassa.