Tietoa kampanjasta

Hiilivapaa Helsinki on kansalaiskampanja, joka käynnistyi vuonna 2013. Tavoitteena oli varmistaa, että Helsingin energiantuotanto vapautuu kivihiilen polttamisesta.

Tavoite saavutettiin 2.12.2015, kun Helsingin kaupunginvaltuusto päätti sulkea Hanasaaren kivihiilivoimalan viimeistään vuoden 2024 loppuun mennessä. Lisäksi kaupunki alkaa valmistella uusia tavoitteita päästöjen vähentämiseksi, fossiilisista polttoaineista luopumiseksi ja energiansäästön edistämiseksi.

Tätä nykyä Helsingin energiantuotanto nojaa lähes täysin fossiilisiin polttoaineisiin, joista suuri osa tuodaan Venäjältä.

Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian avulla mahdollistamme hiilivapaan Helsingin. Kaupunki siirtyy moderniin energiajärjestelmään, jossa energiaa kuluu paljon nykyistä vähemmän, ja jossa tuulen, auringon, maaperän ja biomassan energia otetaan käyttöön.

Sata vapaaehtoista kuntalaista

toimintapaiva01

Hiilivapaa Helsinki -kampanjan toimintaan osallistui vuosien mittaan noin sata vapaaehtoista.  He tapasivat päätöksentekijöitä ja valmistelijoita, järjestivät seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja tempauksia, kirjoittivat mielipidekirjoituksia, pyörittivät kampanjan sosiaalisen median kanavia ja huolehtivat siitä, että kuntalaiset tiesivät lähestyvästä päätöksestä.

Vapaaehtoisvoimin syntyi myös hieno kampanjavideo. Vapaaehtoiset keräsivät yli 14 000 ihmisen nimet vetoomukseen hiilivoimaloiden sulkemiseksi.

Tietoa Helsingin energiaratkaisusta levitettiin erilaisissa paikallistapahtumissa, kuten Sosiaalifoorumissa, Maailma kylässä -festivaalilla sekä People’s Climate Marchin ja Global Days of Actionin yhteydessä.

Kampanja osallistui myös investointivaihtoehtojen ympäristövaikutusten arviointiin.

Hiilivapaa Helsinki -kampanjan alkuvaiheessa monet sanoivat, etteivät sen vaatimat tavoitteet olleet mahdollisia. Sinnikäs vaikuttaminen tuotti kuitenkin tulosta.

Vaikuttaminen ei pääty Hanasaareen eikä Helsinkiin. Suomessa on vielä monta hiili- ja muuta fossiilivoimalaa. Hiilivapaa Helsinki -kampanja on osoitus siitä, että määrätietoisella kansalaisvaikuttamisella fossiilivoimaloiden sulkemista voidaan vauhdittaa.