Tiedote 2.12.: Ratkaiseva askel tänään – Helsingin päättäjät poseeraavat punaisella matolla ennen suurta ilmastopäätöstä

tempauskuvat2

Kuva: Jonne Sippola

Helsingin valtuusto näyttää tänään, minkä suunnan kaupungin energiapolitiikka tulevaisuudessa ottaa. Valtuusto kokoontuu päättämään, millä keinoin energiayhtiö Helen oy:n ilmastopäästöt saadaan laskuun. Hiilivapaa Helsinki -kampanja odottaa valtuustolta päätöstä Hanasaaren kivihiilivoimalan sulkemisesta. Kampanjan vapaaehtoiset levittivät kaupungintalon sisäänkäynnille punaisen maton, joka toivottaa tervetulleeksi Suomen tärkeintä ilmastopäätöstä tekemään tulevat valtuutetut.

“Hanasaaren voimalan sulkeminen avaa tien hiilettömään Helsinkiin. Kymmenessä vuodessa Helsingissä pitää päästä kokonaan hiilestä eroon”, sanoo Greenpeacen energia- ja ilmastovastaava Laura Meller.

Hiilivapaa Helsinki -kampanjan tavoite on, että Helsingin molemmat kivihiilivoimalat suljetaan ja kaupunki siirtyy kokonaan uusiutuvaan energiaan. Helsingin valtuuston odotetaan tänään päättävän Hanasaaren hiilivoimalan sulkemisesta kaupunginhallituksen yksimielisen esityksen mukaisesti. Esityksen mukaan Hanasaaren voimala suljetaan vuoden 2024 loppuun mennessä ja lisäksi kaupunki parantaa energiatehokkuutta ja lisää aurinkosähköä omissa kiinteistöissään.

“Nyt tarvitaan suunnitelma sille, miten hiilenpoltto voidaan lopettaa myös Salmisaaren voimalassa. Kaupunginhallituksen esittämät energiatehokkuustoimet kaupungin omissa rakennuksissa auttavat tässä alkuun”, sanoo Maan ystävien kampanjakoordinaattori Hanna Hakko.

“Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen tarkoittaa, että kivihiilestä ja muista fossiilisista polttoaineista luovutaan nopeasti kaikkialla maailmassa. Maailman hiilenkulutus on laskussa ja tuuli- ja aurinkoenergia lisääntyvät huimaa vauhtia”, Meller sanoo.

Valtuuston päätös Hanasaaren voimalan sulkemisesta on tärkeä voitto kampanjalle, joka käynnistyi yli kaksi vuotta sitten. Kampanjan käynnistämän vetoomuksen hiilivapaan Helsingin puolesta allekirjoitti syksyn aikana yli 14 000 ihmistä.

“Olen iloinen siitä, että Helsingin päättäjät kuuntelevat kaupunkilaisten ääntä ja sulkevat vihdoin Hanasaaren voimalan. Seuraavaksi kaupungin kurssi pitää kääntää kohti täysin uusiutuvaa energiaa. Kolme neljästä helsinkiläisestä toivoo, että Helsinki toimii tulevaisuudessa täysin uusiutuvilla”, sanoo Hiilivapaa Helsinki -kampanjan vapaaehtoinen Ansku Holstila.

Lisätietoa:

Laura Meller, Greenpeacen energia- ja ilmastovastaava, p. 040 180 3322

Hanna Hakko, Maan ystävien kampanjakoordinaattori, p. 044 576 9999

Hiilivapaa Helsinki esittää: valtuuston lopetettava hiilen poltto Helsingissä

Hiilivapaan Helsingin puolesta kampanjoivat järjestöt julkaisivat maanantaina 16.11. oman esityksensä Helsingin kaupunginhallitukselle. Ehdotus täydentää Helen Oy:n valmistelemaa esitystä, jonka ensimmäinen käsittely on kaupunginhallituksessa tänään 16.11.

Järjestöjen ehdotuksen mukaan kaupunginhallitus ja valtuusto päättäisivät, että Hanasaaren voimala suljettaisiin vuonna 2020. Helen Oy:n valmistelemat investoinnit uusiin biolämpövoimaloihin toteutettaisiin niin, että uusi kapasiteetti olisi käytössä tähän takarajaan mennessä. Helen Oy:n esityksessä selkeää sulkuaikataulua ei ole määritelty.

”Helenin malli lykkää Hanasaaren voimalan sulkemisen epämääräiseen 2020-luvun alkuun, eikä vastaa kysymykseen Salmisaaren kivihiilivoimalan tulevaisuudesta”, sanoo Greenpeacen energia- ja ilmastokampanjoitsija Laura Meller.

Järjestöjen ehdotus on linjassa valtuuston aiemmin asettamien tavoitteiden kanssa, joiden mukaan uusiutuvan energian osuus Helenin energiantuotannossa on oltava vähintään 20 % vuoteen 2020 mennessä. Hiilenpolton pitkittäminen Hanasaaressa vaarantaa tavoitteen saavuttamisen.

Järjestöt ehdottavat esityksensä toisessa osassa, että valtuusto asettaa Helsingin tavoitteeksi täysin uusiutuvilla energiamuodoilla toimimisen vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi kaupunki laatisi suunnitelman, jossa asetettaisiin tarkemmat aikataulut eri fossiilienergiamuotojen korvaamiselle. Salmisaaren voimalan hiilenpoltosta kampanja ehdottaa luovuttavan vuonna 2025. Suomen hallitus on linjannut, että kivihiilen poltto loppuu Suomessa 2020-luvun aikana.

TNS-Gallupin tekemän mielipidekyselyn mukaan 77 % helsinkiläisistä toivoo, että Helsinki siirtyy toimimaan kokonaan uusiutuvalla energialla.

”Tuoreet selvitykset osoittavat, että aurinko- ja maalämpö ja muut uusiutuvan energian lähteet sekä energian fiksumpi käyttö auttavat Helsingin eroon ilmastoa kärventävästä kivihiilestä. Nyt tarvitaan selkeitä tavoitteita, jotta uusi tieto saadaan vietyä tehokkaasti käytäntöön. Hanasaaren voimalan sulkeminen käynnistää vanhanaikaisen, saastuttavan energian lähtölaskennan Helsingissä ja koko Suomessa”, sanoo Ilmastovanhempien varapuheenjohtaja Anni Granroth.

Hiilivapaa Helsinki -kampanja kerää parhaillaan vetoomusta tavoitteiden puolesta. Allekirjoituksia on tähän mennessä kertynyt yli 11 000. Vetoomus on auki 22.11. asti. Se luovutetaan Helsingin kaupunginvaltuustolle keskiviikkona 25.11.2015. Valtuusto päättää energiainvestoinneista joulukuun alussa.

Kampanjan vapaaehtoiset ovat tänään kaupungintalolla vastaanottamassa kokoukseen saapuvia kaupunginhallituksen jäseniä glögin ja piparien kanssa.

Lisätietoja:

Laura Meller, Greenpeace, p. 040 180 33 22
Hanna Hakko, Maan ystävät, p. 044 576 9999
Anni Granroth, Ilmastovanhemmat, p. 044 303 5705

www.hiilivapaahelsinki.fi

Kampanjan esitysehdotus kokonaisuudessaan:
http://tinyurl.com/hiilivapaa-esitys

Voimala estää järkevän kaupunki­suunnittelun

(Julkaistu Helsingin Sanomissa 15.10.2015.)

Kaupunkisuunnitteluviraston johtaja Mikko Aho toi osuvasti esiin (HS 10. 10.), kuinka päätöstä Hanasaaren hiilivoimalan sulkemisesta ei voida lykätä, koska keskeiset liikenneratkaisut jumiutuvat energiaratkaisun mukana. Kruunusillat yhdistäisivät Laajasalon ja Kruunuvuorenrannan kantakaupunkiin. Ilman siltoja uudesta Kruunuvuorenrannasta tulee pussinperä.

Kantakaupunkiin sijoitettu voimalaitos on menneisyyttä. Voimala estää järkevän kaupunkisuunnittelun, ja energiaratkaisuna se on vanhanaikainen ja ilmaston kannalta kestämätön.

Kivihiilestä luopumista on harkittu Helsingissä 20 vuoden ajan. Olisiko jo päätöksen aika?

Leena Lahti
aktiivi, Hiilivapaa Helsinki -kampanja

Reittivaihtoehdot Kruunuvuorenrannasta keskustaan. Jos Hanasaaren kivihiilivoimalasta luovutaan, voidaan siltayhteys toteuttaa koko matkalta (vihreä reitti). Ilman siltoja asukkaat joutuvat kulkemaan punaista reittiä. Vihreä reitti voi kulkea myös Hakaniemen kautta.

Reittivaihtoehdot Kruunuvuorenrannasta keskustaan. Jos Hanasaaren kivihiilivoimalasta luovutaan, voidaan siltayhteys toteuttaa koko matkalta (vihreä reitti). Ilman siltoja asukkaat joutuvat kulkemaan punaista reittiä. Vihreä reitti voi kulkea myös Hakaniemen kautta.

Helsingille uusi energiamalli – Hanasaaren hiilivoimala voidaan sulkea

uusi malli yle

Kuvakaappaus Ylen videosta. Linkki videon lähteeseen alla.

Helsingin energiakeskusteluun tuli tällä viikolla kokonaan uusi vaihtoehto, joka muuttaa päätöksenteon tilannetta merkittävästi.

Aiemmin valtuuston valittavaksi on valmisteltu valintaa Hanasaaren ja Salmisaaren hiilivoimaloiden remontoimisen ja Vuosaaren uusiutuvaan pohjautuvan monipolttoainevoimalan väliltä. Tänä keväänä alettiin selvittää myös hajautetumman uusiutuvan energian ja energiansäästön potentiaaleja.

Nyt Helsingin kokonaan omistama Helen Oy on tehnyt ehdotuksen, jossa Hanasaaren kivihiilivoimala voitaisiin korvata yhdistelmällä, jossa rakennettaisiin kaksi pienempää biolämpölaitosta Salmisaareen ja Vuosaareen, ja samalla alettaisiin hyödyntää aurinkolämmön, geotermisen lämmön ja lämpöpumppujen potentiaaleja.

Uusi malli on Helenin mukaan investointina merkittävästi aiemmin esiteltyjä vaihtoehtoja halvempi, noin 360 miljoonaa euroa.

Ehdotetun mallin myötä on entistäkin selvempää, että kivihiilen korvaaminen uusiutuvilla on Helsingissä täysin mahdollista. Energiasuunnittelun lähtökohdaksi onkin otettava siirtymä kokonaan uusiutuvalla energialla toimivaan Helsinkiin.

Päätösvaltaa isossa energiaratkaisussa käyttää Helsingin kaupunginvaltuusto, joka saa asian pöydälleen tämän syksyn aikana. Silloin on tehtävä konkreettinen päätös siitä, että Hanasaari suljetaan 2020-luvun alussa.

Hanasaaren jälkeen Helsinkiin jää vielä Salmisaaren kivihiilivoimala. Seuraava kysymys on, millä käytännön toimilla ja millä aikataululla myös se voidaan korvata kestävämmillä vaihtoehdoilla.

Lue lisää Helenin esittämästä uudesta mallista: Helenin tiedote 17.6.

Kiteytys uudesta mallista: Ylen uutisvideo.

Terveisiä päättäjille: vapautetaan Helsinki hiilestä!

Hiilivapaa Helsinki -kampanja järjesti 30.5. mielenilmauksen Hanasaaren hiilikasan edustalla. Viestimme oli, että on tullut aika luopua kivihiilen käytöstä Helsingissä ja siirtyä uusiutuviin energiamuotoihin.

Helsingin kaupunginvaltuutetut päättävät tulevista energiaratkaisuista tänä syksynä. Tältä näyttivät meidän terveisemme päättäjille:

Vapautetaan Helsinki hiilestä -mielenilmaus 30.5.

Vapautetaan Helsinki hiilestä -mielenilmaus 30.5.

Hiilestä eivät halua luopua vain helsinkiläiset. Tuoreen hallitusohjelman mukaan koko Suomen pitäisi ensi vuosikymmenellä päästä irti kivihiilestä. Tätä tavoitetta käsiteltiin 31.5. Ylen iltauutisissa, jossa on myös videokuvaa mielenilmauksestamme. Voit katsoa jutun Areenasta kohdasta 9:45 eteenpäin: Yle uutiset 31.5. klo 20:30.

Helsinkiin lisää aurinkosähköä

Tällä viikolla uutisoitiin, että Helsinkiin perustetaan mittava uusi aurinkosähköä tuottava voimala Kivikkoon. Asiasta kirjoitti mm. Yle 11.5. (Aurinkosähkön suomenennätys tuplaantuu – Helsingin uusi voimala Kivikkoon). Reaktiomme pieneen mutta hyvään edistysaskeleeseen:

Kiitämme: aurinkosähkö on puhdasta energiaa – juuri sitä Helsinki kaipaa lisää!
Moitimme: pääosa kaupungin energiantuotannosta perustuu edelleen kivihiilen ja maakaasun polttamiseen.
Ehdotamme: Helsinki alkaa panostaa myös uusiutuvaan lämmöntuotantoon ja energiansäästöön, jotta kaupungin kivihiilivoimalat voidaan pian sulkea.

Ketä äänestää, jos haluaa Hiilivapaan Helsingin?

Vaikka Helsingin energiapäätökset tehdään Helsingin kaupunginvaltuustossa, on eduskunnalla suuri valta vaikuttaa ratkaisujen kannattavuuteen. Puolueilla ja ehdokkailla on puolestaan keskenään paljon eroja sen suhteen, kuinka voimakkaasti ne ovat valmiita edistämään uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta.

ehdokkaanenergialuokitus.fi -sivustolta selviää, mitä puoluetta ja keitä ehdokkaita kannattaa harkita, jos haluaa äänellään edistää kestävän energiantuotannon läpimurtoa. Luokitus on tehty ehdokkaiden vaalikonevastausten ja Energiaremontti-kampanjan kannattamisen perusteella.

Valtuutetut ja asiantuntijat keskustelivat energiaratkaisuista kampanjan seminaarissa

Hiilivapaa Helsinki -kampanja järjesti maaliskuussa kaupungin päätöksentekijöille seminaarin, jossa keskusteltiin tulevista energiaratkaisuista. Paikalla oli edustajia lähes kaikista valtuustoryhmistä.

Tilaisuudessa kuultiin alustukset Helenin ympäristöjohtaja Maiju Westergreniltä, Sitran johtavalta asiantuntijalta Jaana Pelkoselta, Turun kehittämispäällikkö Risto Veivolta, Aalto-yliopiston professori Peter Lundilta ja Greenpeacen kampanjoitsija Kaisa Kososelta.

Energia-alalla on tapahtumassa paljon muutoksia lähivuosina. Hajautetun uusiutuvan energian läpimurron myötä yhä useampi eurooppalainen energiajätti on herännyt hiilivoimaloiden taloudellisiin riskeihin ja uudistaa parhaillaan radikaalisti liiketoimintaansa. Suomessa puolueet ovat luvanneet toimia kivihiilen käytön lopettamiseksi vuoteen 2025 mennessä. Niinpä myös Helsingissä on tehtävä johtopäätös, että kivihiilelle ei voida enää ottaa jatkoaikaa, vaan kaikki uudet investoinnit on suunnattava energiatehokkaan ja älykkään uusiutuvaan energiaan nojaavan energiajärjestelmän rakentamiseen.

Keskustelua käytiin myös ns. kolmanteen vaihtoehtoon liittyvästä selvitystyöstä. Tähän mennessä Helen on tehnyt tarkkoja selvityksiä vain kahdesta eri voimalaratkaisusta. Nyt näiden rinnalla on päätetty selvittää vaihtoehto, joka nojaisi vahvemmin hajautettuun energiaan ja energiatehokkuuteen. Puheenvuoroissa edellytettiin, että haastavasta  aikataulusta huolimatta kolmas vaihtoehto tuodaan konkreettiseksi vaihtoehdoksi kahden jo pidemmälle selvitetyn rinnalle, jotta päättäjillä on kaikki tieto vertailukelpoisesti käytettävissään päätöksen tullessa syksyllä kaupunginvaltuustoon.

Pääkaupunkiseudusta cleantech-metropoli

Helsingin Sanomien ja Sitran järjestämässä paneelissa pohdittiin Helsingin tulevia energiainvestointeja ja mietittiin laajemmin mahdollisuuksia edistää cleantech-alan mahdollisuuksia pääkaupunkiseudulla. Myös Hiilivapaa Helsinki -kampanjan toimijat olivat paikalla seuraamassa keskustelua.

Paneelissa mukana olleet poliitikot kertoivat odottavansa vielä investointivaihtoehtojen kustannusarvioita. Toisaalta paneelissa muistutettiin, että Suomi on jo sitoutunut kivihiilestä luopumiseen ja vienyt tätä viestiä eteenpäin kansainvälisillä areenoilla, mm. samoihin aikoihin järjestetyssä YK:n Climate Summitissa.

Kuva: Hanna Hakko.

Kuva: Hanna Hakko.

People’s Climate March

Hiilivapaa Helsinki -kampanja oli mukana lähes 1200 osallistujaa Helsingissä keränneessä People’s Climate March -ilmastokulkueessa. Kampanjan puheenvuorossa todettiin, että ilmastonmuutos ratkaistaan myös Helsingissä ja ensi vuonna Helsingin täytyy investoida uusiutuvan energian käyttöön kivihiilenpolton jatkamisen sijaan, jos ilmastokatastrofi halutaan torjua. Tapahtuman osallistujat osoittivat tukeaan tälle viestille ottamalla itsestään kuvia I <3  Hiilivapaa Helsinki -korttien kanssa ja jakamalla kuvia sosiaalisessa mediassa.

Kuva: Petri Tolppanen.

Kuva: Petri Tolppanen.