Kohti hiilivapaata Suomea – kampanjapäivä 23.1.2016

Tule mukaan Hiilivapaa Suomi -kampanjaan!

Ilmasto lämpenee vauhdilla. Silti Suomi käyttää yhä fossiilisia polttoaineita energian tuottamiseksi. Pariisin tuore ilmastosopimus antaa toivoa ongelman ratkaisemiseksi – mutta todellinen työ tavoitteiden saavuttamiseksi alkaa nyt.

Me voimme vapauttaa Suomen fossiilienergiasta yhdessä! Tule mukaan:

Hiilivapaa Suomi -kampanjan ensimmäiseen kampanjapäivään
lauantaina 23.1. klo 10-17:30 Helsingissä

Hiilivapaa Suomi on uusi kampanja, jonka tavoitteena on saada kansalaisvaikuttamisen keinoin kaupungit korvaamaan fossiiliset energialaitoksensa uusiutuvilla ja energiansäästöllä. Kampanja tulee toimimaan kaikilla paikkakunnilla, joissa energiainvestoinnit ovat ajankohtaisia ja aktiiveja löytyy.

Haluatko hillitä ilmastonmuutosta? Haluatko oppia lisää energiantuotannon nykytilasta ja ratkaisuista? Haluatko, että oma kotikuntasi lopettaa fossiilisten energialähteiden polttamisen? Jos haluat, niin tämä kampanjapäivä on sinulle. Et tarvitse mitään ennakkotietoja tai taitoja osallistuakseni – riittää, että tahdot toimia tehdäksesi maailmasta paremman paikan.

Päivän ohjelma:

10:00-10:30 Aamupala
10:30:11:00 Tervetuloa
11:00-12:30 Energiantuotanto Suomessa ja maailmalla, nyt ja tulevaisuudessa
12:30-13:15 Lounas
13:15-14:45 Miten kansalaisvaikuttamisella suljetaan fossiilivoimaloita?
14:45-15:15 Tauko
15:15-16:45 Mitä haluamme tehdä – paikkakuntien toiminnan suunnittelua
16:45-17:00 Tauko
17:00-17:30 Johtopäätökset, jatkotoimet
17:30 Lopetus

Tapahtuma tarjoiluineen on ilmainen kaikille osallistujille.

Ilmoittaudu etukäteen tarjoiluiden mitoittamiseksi 17.1. mennessä:

Tapahtuman järjestävät Hiilivapaa Suomi -aktiivit yhdessä Maan ystävien kanssa.

→ Kampanjan verkkosivut
→ Kampanjan Facebook-sivu

→ Tapahtuma Facebookissa

profiilikuva3

Hanasaaren hiilivoimala sulkeutuu kansalaisvaikut­tamisen ansiosta

Hiilivapaa Helsinki -kampanja saavutti viime viikolla merkittävän voiton, kun Helsingin kaupunginvaltuusto päätti vuosien kampanjoinnin jälkeen Hanasaaren hiilivoimalan sulkemisesta. Voimala menee kiinni viimeistään vuoden 2024 loppuun mennessä.

Päätös avaa tien hiilivapaaseen Helsinkiin. Suuren voimalaratkaisun ohella valtuusto teki useita hyviä pienempiä päätöksiä, joilla valmistaudutaan tulevaisuuden energialinjauksiin. Kaupunki alkaa mm. valmistella uusia tavoitteita päästöjen vähentämiseksi, fossiilisista polttoaineista luopumiseksi ja energiansäästön edistämiseksi.

Kiitos päätöksistä kuuluu paitsi ne tehneelle valtuutetuille, myös ja ennen kaikkea heidät vakuuttaneille kuntalaisille.

Kun Hiilivapaa Helsinki -kampanja muutama vuosi sitten alkoi, näköpiirissä oli hyvin erinäköisiä ehdotuksia. Pitkään pöydällä oli ainoastaan sellaisia vaihtoehtoja, joihin sisältyi kivihiilen polttamista vielä vuosikymmeniä eteenpäin, esimerkiksi vanhoja hiilivoimaloita remontoimalla. Sanottiin jopa, että tehokkaiden laitosten takia viimeisenkin kivihiilenpalan pitäisi palaa juuri Helsingissä.

Tällainen tulevaisuudenkuva ei käynyt helsinkiläisille. Greenpeacen teettämän mielipidekyselyn mukaan 77% helsinkiläisistä toivoo, että tulevaisuudessa pääkaupunki toimii 100% uusiutuvalla energialla.

Hanasaaren sulkeutuu kansalaisten aktiivisuuden ansiosta.

Hanasaaren sulkeutuu kansalaisten aktiivisuuden ansiosta.

Suuri joukko kuntalaisia halusi tehdä jotain ja vakuuttaa päättäjät siitä, että Helsingin hiilenpoltosta on päästävä eroon. Hiilivapaa Helsinki -kampanjan toimintaan osallistui vuosien mittaan noin sata vapaaehtoista, jotka osallistuivat ja olivat vastuussa suurimmasta osasta kaikesta kampanjan toiminnasta. He tapasivat päätöksentekijöitä ja valmistelijoita, järjestivät lukuisia seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja tempauksia, kirjoittivat mielipidekirjoituksia, pyörittivät kampanjan sosiaalisen median kanavia ja huolehtivat siitä, että kuntalaiset tiesivät lähestyvästä päätöksestä. He tekivät mahtavan kampanjavideon. He keräsivät yli 14 000:n ihmisen nimet kampanjan vetoomuksen hiilivoimaloiden sulkemiseksi.

Yksi keskeinen avain kampanjan onnistumiselle oli ihmisten erilaisten vahvuuksien organisoiminen toisiaan tukemaan. Siinä missä yhdet kulkivat kaupungintalolla tapaamassa päättäjiä, toiset puhuivat kuntalaisten kanssa kadulla, kolmannet digitoivat kerätyt vetoomukset, neljännet miettivät tapahtumia ja median tavoittamista, ja niin edelleen. Kaikki saivat tehdä sitä, mikä itselle tuntui luontaisimmalta, ja niiden asioiden yhteistuloksena syntyi mahtava kampanja, jonka myötä toinen Helsingin hiilivoimaloista sulkeutuu.

Kampanjan alkuvaiheessa sanottiin, että se sen vaatimat asiat eivät olleet mahdollista, mutta sinnikäs vaikuttaminen tuotti tulosta. Moni valtuutettu totesikin kampanjan vetoomuksen luovutustilaisuudessa ja itse valtuuston ratkaisevassa kokouksessa, että ilman kansalaisten aktiivisuutta päätös olisi todennäköisesti ollut varsin toisenlainen.

Vaikka energiatrendit Suomessa ja maailmalla ovat kääntymässä etenkin hiiltä vastaan, itsestään fossiilivoimalat eivät mihinkään katoa, varsinkaan niin nopeasti kuin ilmastonmuutoksen torjumiseksi olisi tarve. Tuoreen tutkimuksen mukaan hiilivoimaloita pitäisikin sulkea kolme kertaa nykyistä nopeammin, jos ilmastonmuutos halutaan pitää kurissa.

Vaikuttaminen ei pääty Hanasaareen eikä Helsinkiin. Suomessa on vielä monen monta hiili- ja muuta fossiilivoimalaa, jotka täytyy lähivuosina ja vuosikymmeninä korvata uusiutuvilla ja energiansäästöllä, jos ja kun ilmastonmuutoksen torjunnassa ollaan tosissaan. Helsingin päätös osoittaa, että määrätietoisella kansalaisvaikuttamisella fossiilivoimaloiden sulkemista todella voidaan vauhdittaa.

Tiedote 2.12.: Valtuuston päätös ensimmäinen askel täysin uusiutuvaan Helsinkiin

Hiilivapaa Helsinki -kampanja iloitsee valtuuston päätöksestä sulkea Hanasaaren kivihiilivoimala. Valtuuston tämäniltainen päätös on tärkeä voitto kampanjalle, joka käynnistyi yli kaksi vuotta sitten.

“Hanasaaren voimalan sulkeminen käynnistää saastuttavan energian lähtölaskennan Helsingissä ja koko Suomessa. Kymmenessä vuodessa Helsingissä pitää päästä kokonaan hiilestä eroon, joten seuraavaksi sulkemissuunnitelman tarvitsee Salmisaaren voimala. Helsingin on aika asettaa suunnaksi täysin uusiutuva energiajärjestelmä, kuten kaikissa muissa pohjoismaisissa pääkaupungeissa on jo tehty”, sanoo Greenpeacen energia- ja ilmastovastaava Laura Meller.

Pariisin kansainvälisessä ilmastokokouksessa käydään parhaillaan neuvotteluja siitä, miten ilmastonmuutos saadaan pysäytettyä. Kaupunginvaltuuston päätös Hanasaaren sulkemisesta antaa myös Pariisiin signaalin siitä, mihin suuntaan Suomi on liikkumassa energiapolitiikassaan.

Lue myös:

Tiedote 2.12.

Lisätietoja:

Laura Meller, Greenpeacen energia- ja ilmastovastaava, p. 040 180 3322

Hanna Hakko, Maan ystävien kampanjakoordinaattori, p. 044 576 9999

Tiedote 2.12.: Ratkaiseva askel tänään – Helsingin päättäjät poseeraavat punaisella matolla ennen suurta ilmastopäätöstä

tempauskuvat2

Kuva: Jonne Sippola

Helsingin valtuusto näyttää tänään, minkä suunnan kaupungin energiapolitiikka tulevaisuudessa ottaa. Valtuusto kokoontuu päättämään, millä keinoin energiayhtiö Helen oy:n ilmastopäästöt saadaan laskuun. Hiilivapaa Helsinki -kampanja odottaa valtuustolta päätöstä Hanasaaren kivihiilivoimalan sulkemisesta. Kampanjan vapaaehtoiset levittivät kaupungintalon sisäänkäynnille punaisen maton, joka toivottaa tervetulleeksi Suomen tärkeintä ilmastopäätöstä tekemään tulevat valtuutetut.

“Hanasaaren voimalan sulkeminen avaa tien hiilettömään Helsinkiin. Kymmenessä vuodessa Helsingissä pitää päästä kokonaan hiilestä eroon”, sanoo Greenpeacen energia- ja ilmastovastaava Laura Meller.

Hiilivapaa Helsinki -kampanjan tavoite on, että Helsingin molemmat kivihiilivoimalat suljetaan ja kaupunki siirtyy kokonaan uusiutuvaan energiaan. Helsingin valtuuston odotetaan tänään päättävän Hanasaaren hiilivoimalan sulkemisesta kaupunginhallituksen yksimielisen esityksen mukaisesti. Esityksen mukaan Hanasaaren voimala suljetaan vuoden 2024 loppuun mennessä ja lisäksi kaupunki parantaa energiatehokkuutta ja lisää aurinkosähköä omissa kiinteistöissään.

“Nyt tarvitaan suunnitelma sille, miten hiilenpoltto voidaan lopettaa myös Salmisaaren voimalassa. Kaupunginhallituksen esittämät energiatehokkuustoimet kaupungin omissa rakennuksissa auttavat tässä alkuun”, sanoo Maan ystävien kampanjakoordinaattori Hanna Hakko.

“Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen tarkoittaa, että kivihiilestä ja muista fossiilisista polttoaineista luovutaan nopeasti kaikkialla maailmassa. Maailman hiilenkulutus on laskussa ja tuuli- ja aurinkoenergia lisääntyvät huimaa vauhtia”, Meller sanoo.

Valtuuston päätös Hanasaaren voimalan sulkemisesta on tärkeä voitto kampanjalle, joka käynnistyi yli kaksi vuotta sitten. Kampanjan käynnistämän vetoomuksen hiilivapaan Helsingin puolesta allekirjoitti syksyn aikana yli 14 000 ihmistä.

“Olen iloinen siitä, että Helsingin päättäjät kuuntelevat kaupunkilaisten ääntä ja sulkevat vihdoin Hanasaaren voimalan. Seuraavaksi kaupungin kurssi pitää kääntää kohti täysin uusiutuvaa energiaa. Kolme neljästä helsinkiläisestä toivoo, että Helsinki toimii tulevaisuudessa täysin uusiutuvilla”, sanoo Hiilivapaa Helsinki -kampanjan vapaaehtoinen Ansku Holstila.

Lisätietoa:

Laura Meller, Greenpeacen energia- ja ilmastovastaava, p. 040 180 3322

Hanna Hakko, Maan ystävien kampanjakoordinaattori, p. 044 576 9999

Hiilivapaa Helsinki esittää: valtuuston lopetettava hiilen poltto Helsingissä

Hiilivapaan Helsingin puolesta kampanjoivat järjestöt julkaisivat maanantaina 16.11. oman esityksensä Helsingin kaupunginhallitukselle. Ehdotus täydentää Helen Oy:n valmistelemaa esitystä, jonka ensimmäinen käsittely on kaupunginhallituksessa tänään 16.11.

Järjestöjen ehdotuksen mukaan kaupunginhallitus ja valtuusto päättäisivät, että Hanasaaren voimala suljettaisiin vuonna 2020. Helen Oy:n valmistelemat investoinnit uusiin biolämpövoimaloihin toteutettaisiin niin, että uusi kapasiteetti olisi käytössä tähän takarajaan mennessä. Helen Oy:n esityksessä selkeää sulkuaikataulua ei ole määritelty.

”Helenin malli lykkää Hanasaaren voimalan sulkemisen epämääräiseen 2020-luvun alkuun, eikä vastaa kysymykseen Salmisaaren kivihiilivoimalan tulevaisuudesta”, sanoo Greenpeacen energia- ja ilmastokampanjoitsija Laura Meller.

Järjestöjen ehdotus on linjassa valtuuston aiemmin asettamien tavoitteiden kanssa, joiden mukaan uusiutuvan energian osuus Helenin energiantuotannossa on oltava vähintään 20 % vuoteen 2020 mennessä. Hiilenpolton pitkittäminen Hanasaaressa vaarantaa tavoitteen saavuttamisen.

Järjestöt ehdottavat esityksensä toisessa osassa, että valtuusto asettaa Helsingin tavoitteeksi täysin uusiutuvilla energiamuodoilla toimimisen vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi kaupunki laatisi suunnitelman, jossa asetettaisiin tarkemmat aikataulut eri fossiilienergiamuotojen korvaamiselle. Salmisaaren voimalan hiilenpoltosta kampanja ehdottaa luovuttavan vuonna 2025. Suomen hallitus on linjannut, että kivihiilen poltto loppuu Suomessa 2020-luvun aikana.

TNS-Gallupin tekemän mielipidekyselyn mukaan 77 % helsinkiläisistä toivoo, että Helsinki siirtyy toimimaan kokonaan uusiutuvalla energialla.

”Tuoreet selvitykset osoittavat, että aurinko- ja maalämpö ja muut uusiutuvan energian lähteet sekä energian fiksumpi käyttö auttavat Helsingin eroon ilmastoa kärventävästä kivihiilestä. Nyt tarvitaan selkeitä tavoitteita, jotta uusi tieto saadaan vietyä tehokkaasti käytäntöön. Hanasaaren voimalan sulkeminen käynnistää vanhanaikaisen, saastuttavan energian lähtölaskennan Helsingissä ja koko Suomessa”, sanoo Ilmastovanhempien varapuheenjohtaja Anni Granroth.

Hiilivapaa Helsinki -kampanja kerää parhaillaan vetoomusta tavoitteiden puolesta. Allekirjoituksia on tähän mennessä kertynyt yli 11 000. Vetoomus on auki 22.11. asti. Se luovutetaan Helsingin kaupunginvaltuustolle keskiviikkona 25.11.2015. Valtuusto päättää energiainvestoinneista joulukuun alussa.

Kampanjan vapaaehtoiset ovat tänään kaupungintalolla vastaanottamassa kokoukseen saapuvia kaupunginhallituksen jäseniä glögin ja piparien kanssa.

Lisätietoja:

Laura Meller, Greenpeace, p. 040 180 33 22
Hanna Hakko, Maan ystävät, p. 044 576 9999
Anni Granroth, Ilmastovanhemmat, p. 044 303 5705

www.hiilivapaahelsinki.fi

Kampanjan esitysehdotus kokonaisuudessaan:
http://tinyurl.com/hiilivapaa-esitys

Päätös energia­investoinnista lähestyy – näin asia etenee

Suomen tämän syksyn suurin ilmastopäätös on tulossa loppusuoralle. Missä nyt mennään?

Helenin kehitysohjelma ja Hanasaari-työryhmä ovat päätyneet siihen, että Hanasaaren kivihiilivoimalan tuotanto voidaan parhaiten korvata ottamalla käyttöön kaksi biolämpövoimalaa ja mahdollisesti muita hajautettuja ratkaisuja. Näin saadaan myös Hanasaaren alue rakennuskäyttöön ja mahdollistetaan Kruunusiltojen rakentaminen loppuun asti.

Seuraavaksi asiaa käsitellään kaupunginhallituksen alaisessa konsernijaostossa. Ensimmäisen kerran asia oli listalla 26.10., mutta vakiintuneen tavan mukaisesti se jätettiin pöydälle. Jaoston seuraava kokous on 9.11.

Jaoston jälkeen päätösesitys tulee kaupunginhallitukseen, ja sen jälkeen lopullisesti hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustoon.

Näillä näkymin päätös ehditään tehdä tänä vuonna. Päätös hiilestä luopumisesta antaisikin hyvän sysäyksen loppuvuodesta käytäviin Pariisin ilmastoneuvotteluihin.

Päättäjille on valmisteltu kolme vaihtoehtoa. Mihin päätös sitten on kallistumassa? Konsernijaoston esityslistassa päätösesitys näyttää tältä:

”Kaupunginhallituksen konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä, että
– Helen Oy:n kehitysohjelma toteutetaan erilliseen lämmöntuotantoon perustuvan hajautetun ratkaisun (kehitysohjelmavaihtoehto 3) mukaisena”

Hiilivapaa Helsinki -kampanja kannattaa ehdotettua vaihtoehtoa. Sekin vaatii kuitenkin vielä parannuksia. Esitys jättää nykyisellään auki, milloin Hanasaaren kivihiilivoimala täsmälleen ottaen suljetaan. Valtuuston pitäisikin päättää kehitysohjelmaa käsitellessään selvästi, että Hanasaari suljetaan vuonna 2020 ja uutta kapasiteettia rakennetaan hyvissä ajoin riittävästi.

Hanasaaren lisäksi sulkuaikataulu tarvitaan Salmisaaren hiilivoimalalle. Koko Helsingille täytyy valmistella tiekartta, jolla mahdollistetaan kaupungin siirtyminen kokonaan uusiutuvaan energiaan.

Juuri nyt on oikea aika vaikuttaa päättäjiin. Allekirjoita vetoomuksemme hiilivoimaloiden sulkemiseksi ja auta vapauttamaan Helsinki hiilestä!

HVH-kampanja Hesarissa: Helsinki tekee tärkeän ilmastopäätöksen

(Julkaistu Helsingin Sanomissa 26.10.)

Helsingin valtuusto tekee pian Suomen tärkeimmän ilmastopäätöksen: se päättää Hanasaaren kivihiilivoimalan kohtalosta. Hanasaaren voimala päästää vuosittain ilmaan noin miljoona tonnia hiilidioksidia ja on yksi Suomen suuripäästöisimmistä laitoksista. Päätös voimalan sulkemisesta antaa tärkeän signaalin Suomen hallitukselle ryhtyä tosissaan edistämään kivihiilestä luopumista koko maassa.

Helenin esityksen mukaan Hanasaaren voimalan lämmöntuotanto voitaisiin korvata uusiutuvalla energialla. Esitys on oikeansuuntainen ja jättää paljon päättäjien harkintaan. Hanasaaren sulkemisajankohta jää esityksessä avoimeksi.

Helenin on pystyttävä saavuttamaan uusiutuvan energian tavoitteensa aikataulussa eli vuoteen 2020 mennessä. Valtuuston on tehtävä ryhdikäs päätös voimalan nopeasta sulkemisesta, sillä kivihiiliriippuvuuden jatkaminen on suuri taloudellinen riski.

Euroopan viisi suurinta sähköyhtiötä menetti yli kolmanneksen markkina-arvostaan vuosina 2008–2013. Yhtiöt tekivät sijoituspäätöksiä entiseen tapaan ja lisäsivät sijoituksia kivihiileen, vaikka maailma muuttui nopeasti. Eurooppalaisista sähköjäteistä Enel ja E.On ovatkin uudistaneet strategiaansa ja suuntaavat nyt uusiutuvaan energiaan.

Helsinki on pohjoismaisista pääkaupungeista ainoa, joka ei ole vielä asettanut tavoitteeksi siirtymistä täysin uusiutuvaan energiaan. Kyselyn mukaan helsinkiläisten enemmistö haluaa, että päätös Hanasaaren sulkemisesta tehdään tänä vuonna ja että kaupunki kirii uusiutuvan energian tavoitteissa naapuripääkaupunkien joukkoon.

Realistisin lähtökohta Helsingin energiapolitiikalle on siirtyminen täysin uusiutuvaan energiaan. Lappeenrannan teknillisen yliopiston laaja tutkimus on osoittanut, että koko Suomi voi toimia uusiutuvalla energialla ja tällainen järjestelmä pärjää taloudellisessa vertailussa muille päästöttömille vaihtoehdoille. Ohjaavana periaatteena on pidettävä sitä, että fossiilisista polttoaineista on luovuttava vuosisadan puoliväliin mennessä kaikkialla maailmassa.

Laura Meller
energia- ja ilmastovastaava Greenpeace

Voimala estää järkevän kaupunki­suunnittelun

(Julkaistu Helsingin Sanomissa 15.10.2015.)

Kaupunkisuunnitteluviraston johtaja Mikko Aho toi osuvasti esiin (HS 10. 10.), kuinka päätöstä Hanasaaren hiilivoimalan sulkemisesta ei voida lykätä, koska keskeiset liikenneratkaisut jumiutuvat energiaratkaisun mukana. Kruunusillat yhdistäisivät Laajasalon ja Kruunuvuorenrannan kantakaupunkiin. Ilman siltoja uudesta Kruunuvuorenrannasta tulee pussinperä.

Kantakaupunkiin sijoitettu voimalaitos on menneisyyttä. Voimala estää järkevän kaupunkisuunnittelun, ja energiaratkaisuna se on vanhanaikainen ja ilmaston kannalta kestämätön.

Kivihiilestä luopumista on harkittu Helsingissä 20 vuoden ajan. Olisiko jo päätöksen aika?

Leena Lahti
aktiivi, Hiilivapaa Helsinki -kampanja

Reittivaihtoehdot Kruunuvuorenrannasta keskustaan. Jos Hanasaaren kivihiilivoimalasta luovutaan, voidaan siltayhteys toteuttaa koko matkalta (vihreä reitti). Ilman siltoja asukkaat joutuvat kulkemaan punaista reittiä. Vihreä reitti voi kulkea myös Hakaniemen kautta.

Reittivaihtoehdot Kruunuvuorenrannasta keskustaan. Jos Hanasaaren kivihiilivoimalasta luovutaan, voidaan siltayhteys toteuttaa koko matkalta (vihreä reitti). Ilman siltoja asukkaat joutuvat kulkemaan punaista reittiä. Vihreä reitti voi kulkea myös Hakaniemen kautta.

Nämä kolme askelta tekevät helsinkiläisistä valtuutetuista vuoden ilmastosankareita

Maailmalla seurataan tänä syksynä tiiviisti Pariisin ilmastoneuvotteluiden toteutumista. Samaan aikaan Suomen tärkein ilmastoratkaisu tehdään kuitenkin omassa pääkaupungissamme: Helsingissä on tänä syksynä määrä päättää, annetaanko kivihiilelle jatkoaikaa vai siirrytäänkö moderniin energiajärjestelmään, jossa energiaa kuluu paljon vähemmän ja auringon, tuulen, maaperän ja biomassan energia valjastetaan käyttöön. Nämä kolme asiaa nostaisivat Helsingin puhtaiden edelläkävijäkaupunkien joukkoon:

1. Hanasaaren voimalan sulkemisesta päätettävä nyt

Hanasaaren voimalan sulkemisesta on keskusteltu Helsingin valtuustossa vuosia. Tänä syksynä on aika tehdä päätös siitä, minä vuonna voimala suljetaan.

Helen esitteli kesäkuussa mallin, jolla Hanasaaren voimalan lämmöntuotanto voidaan korvata uusiutuvalla energialla. Mallissa Salmisaaren voimala-alueella sijaitseva lämpökeskus muunnetaan käyttämään bioenergiaa ja sen käyttöastetta nostetaan. Vuosaareen rakennetaan uusi lämpövoimala, joka toimii täysin bioenergialla. Lisäksi Helen hakee mahdollisuuksia aurinko- ja maalämmön sekä geotermisen lämmön lisäämiseksi. Samaan aikaan kaupunki selvittää energiatehokkuuden ja hajautetun uusiutuvan energian mahdollisuuksia.

Helenin mukaan uusi malli on edullisempi tapa saavuttaa uusiutuvan energian tavoitteet kuin aiemmin esillä olleet vaihtoehdot. Sen investointikustannukset olisivat noin 360 miljoonaa euroa. Samalla Hanasaaren alueen vapautuminen asunto- ja työpaikkarakentamiselle toisi kaupungille tuloja ja mahdollistaisi Kruunusiltojen rakentamisen koko suunnitellulta matkalta.

Odotteluun ei ole enää mitään syytä. Päätöstä Hanasaaren voimalan sulkemisaikataulusta ei kannata lykätä.

2. Tavoitteeksi täysin uusiutuvalla energialla toimiva Helsinki

Helsingin valtuusto on asettanut tavoitteeksi siirtyä hiilineutraaliin energiantuotantoon vuoteen 2050 mennessä. Nyt tavoitteen toteuttamiseksi tarvitaan realistinen, aikataulutettu suunnitelma.

Helsinkiläisen energiapolitiikan ja Helenin kehitysohjelman lähtökohdaksi on otettava siirtyminen täysin uusiutuvaan energiaan vuoteen 2050 mennessä niin sähkön- ja lämmöntuotannossa kuin liikenteessä. Laajan tutkimuksen mukaan tämä on Suomessa toimiva ja realistinen vaihtoehto.

Hanasaaren jälkeen toimia vaatii Salmisaaren hiilivoimala. Voimalan sulkemiselle on asetettava aikataulu, jotta korvaaviin energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian toimiin saadaan vauhtia. Aiempien selvitysten perusteella energiatehokkuudella ja uusiutuvalla energialla on mahdollista korvata kivihiili lämmöntuotannossa vuoteen 2025 mennessä. Tuuli- ja aurinkosähkö voivat olla merkittäviä kivihiilen korvaajia Helsingin sähköntuotannossa.

Helenin kehitysohjelmassa on pidetty esillä myös hiilidioksidin talteenottoa voimalaitosten yhteydessä. Hiilen talteenotto- ja varastointiteknologia ei ole teknisesti ja taloudellisesti kannattavaa, eikä se ole realistinen vaihtoehto päästöttömän energiajärjestelmän saavuttamiseksi.

3. Kaupungin ohjauksella vauhtia energiaremonttiin

Energiapolitiikkaa on tärkeää tarkastella koko Helsingin, ei vain Helenin liiketalouden näkökulmasta. Mukaan päätöksentekoon on otettava kaupungin ohjauskeinot sekä kaupunkilaisten, järjestöjen, yritysten ja korkeakoulujen asiantuntemus.

Helsinki tarvitsee kunnianhimoisen energiatehokkuustavoitteen ja sitä tukevan toimintaohjelman. Kaupunki voi esimerkiksi

  • käynnistää investointiohjelman, jossa kaupungin omat kiinteistöt remontoidaan energiatehokkaiksi nopealla aikataululla. Tällaisten investointien takaisinmaksuaika on tyypillisesti alle kymmenen vuotta ja säästöt kaupungille ovat merkittävät.
  • perustaa rahaston energiatehokkuusremonttien vauhdittamiseksi yksityisissä rakennuksissa. ESCO-mallin (Energy Service Company) mukaisesti rahastosta voidaan myöntää lainoja, jotka maksetaan takaisin energiankulutuksen vähenemisestä kertyneistä säästöistä. Kaupunki voi perustaa rahaston yksin tai yhteistyössä alalla toimivien kumppanien kanssa.
  • koota yhteen taloyhtiöiden energiakorjaushankkeita ja uusiutuvan energian laitehankinta- ja asennusurakoita esimerkiksi alueittain. Tällöin kustannuksia saadaan pudotettua suurten hankkeiden kilpailutuksen kautta.
  • siirtyä energiaa säästävään kaukolämmön hinnoitteluun, jossa korkeasta energiankulutuksesta maksetaan korkeampaa hintaa. Tämä kannustaisi energiatehokkuusinvestointeihin etenkin kohteissa, joissa lämmitysenergiaa kuluu runsaasti.
  • kaavoittaa alueet energiatehokkaiksi.

Haluatko nähdä, että nämä asiat toteutuvat? Voit auttaa vaatimalla kanssamme, että Helsinki ei investoi enää kivihiilivoimaloihin – allekirjoita vetoomus!